Rätt Data i Rätt Kontext

businessman hand holding colorful transparent glass cubic

Introduktion till nätverket Digital CMO

Av Peter Johansson

Digitaliseringen har gett marknadsföringen tillgång till mätbara data och drivit branschen ljusår framåt. Men det ligger en utmaning i tolkandet av dessa data. En utmaning som nya nätverket Digital CMO har tagit sig an.

Reklambranschen är en av de branscher som anammat digitaliseringen på mesta sätt. Idag har reklambranschen inte bara en uppsjö nya digitala kanaler att rulla ut sina budskap via, de kan även bygga sina kampanjer och mäta deras resultat med en precision som snuddar vid individnivå.

Det varma mottagandet av digitaliseringen kommer av naturliga skäl: Det datadrivna tankesättet är en grundstomme i marknadsföringen. Att använda kunddata som verktyg för att skapa relevanta budskap är vad jobbet går ut på, så att säga.

– Data som styrmedel för kommunikation är något som alltid legat naturligt för marknadsförare. Man har ju alltid jobbat med att ta fram sina målgrupper, definiera vem man ska prata med, i vilket sammanhang och sedan tajma det, säger Elisabeth Bitsch-Christensen, nätverksledare för Stockholmskretsens nystartade nätverk Digital CMO.

Inte bara data, data, data

Det gäller dock att inte stirra sig blind på siffrorna. Det finns otroligt många stand-alone verktyg som alla på sitt sätt utlovar Utopia. Men det räcker inte med data på ett pie-diagram som visar vad som har hänt. Det verkliga värdet av dina data kommer först när de tolkas utifrån ett relevant sammanhang. Som den amerikanska tidsskriften Forbes beskrev det när de nyligen vände på statistikern W. Edwards Deming klassiska citat ”without data, you are just another person with an opinion”

till

”Without an opinion, you are just another person with Data”.

– Vad vi behöver är system som sätter detta i perspektiv, som ger bakgrund och kontext för den data som visas, och som lägger till aspekter som mänskligt beteende, makro- och mikroekonomiska faktorer och disruption. Vi behöver skapa insikt av data och applicera det till företagets utveckling och mål, säger Elisabeth Bitsch-Christensen.

Hur kan nätverket hjälpa till?

– Det finns otroligt många kloka människor i Stockholm och Sverige som har tagit till sig detta tankesätt från den ena eller andra vinklingen, och dessa människor behöver ett forum där det kan möta kolleger och stakeholders.

Därför har hon startat nätverket Digital CMO. En första träff hölls i september och ytterligare tre träffar är spikade under hösten. Närmast, den 7 november, fördjupar sig nätverket på affärsnyttan med beteendedata. Elisabeth Bitsch-Christensen har bjudit in Mikael Karlsson från Dagens Analys och Andreas Quensel, analyschef på Expressen.

– Vi kommer att bjuda in föreläsare, och själva berätta om våra erfarenheter. Vi tittar på trender och fördjupar oss i rapporter. Vi kommer att kommer att ha kul också, det är en viktig del av marknadsförarnas vardag, avslutar Elisabeth Bitsch-Christensen.

Successful disruption in a digital age

While you are still struggling to wrap your head around the buzz of Big Data and trying to develop a digital strategy for your business, here’s news for you: It’s not the hype of Big Data, or digitalization, or social media that characterizes those who are on today’s winning team. It’s not about digital strategies – it’s strategy in a digital age:

Slide1

This was the most retweeted phrase of the entire session, delivered by McKinsey speakers at the Salesforce Speed of Change city tours across the Nordic capitals.

When you evaluate the steps needed to win in today’s fast changing markets and business environments, it becomes clear that your company must focus on what you are really providing. Not what you think you are selling, but what your customers need to fulfill a basic need. Regardless of whether you are in B2B, in B2C or a government or non profit organization, take it one step further and you can learn from the winners of the past.

Remember the Maslow pyramid of basic human needs? Try to match them against the game changing technologies we see today, and you will see that the main driver behind change is not technology itself but what it can do for you.

Slide1

The privileged among us are catered for at the bottom of the pyramid. That’s when  “social” takes over.

The success formula behind all social networks is not that they deliver an app to your mobile device. As Martha Bennett from Forrester suggested during the Speed of Change Nordic City Tour: “You sell the outcome not the device or the service”.  Social networks have changed the way we do business, the way we connect in our professional and private lives, and the way machines and devices are connecting simply because they use data to fulfill the needs at the top of the pyramid. Through the mining of this data technology – by making your data speak –  vendors and disrupters in the digital world  provide a sense of belonging, help us to gain respect for our achievements and put ourselves at the centre. Which – by the way – is why we manage to survive from the moment we are born and make the first fierce cryout for food and comfort.

There are many examples of industry or market disrupters but despite being disruptive in their day, they do not necessarily survive and thrive, as competitors catch up and technology evolves to create new patterns of behaviour in business processes. If you look at the companies that have changed an industry, such as how media is consumed or how basic grocery goods and services are delivered, they successfully disrupted because they catered to a basic human need.

So what is your strategy in a digital age? Disrupt, reinvent, adapt – or be disrupted.** It’s as simple, or complicated, as that.

Slide1