Rätt Data i Rätt Kontext

businessman hand holding colorful transparent glass cubic

Introduktion till nätverket Digital CMO

Av Peter Johansson

Digitaliseringen har gett marknadsföringen tillgång till mätbara data och drivit branschen ljusår framåt. Men det ligger en utmaning i tolkandet av dessa data. En utmaning som nya nätverket Digital CMO har tagit sig an.

Reklambranschen är en av de branscher som anammat digitaliseringen på mesta sätt. Idag har reklambranschen inte bara en uppsjö nya digitala kanaler att rulla ut sina budskap via, de kan även bygga sina kampanjer och mäta deras resultat med en precision som snuddar vid individnivå.

Det varma mottagandet av digitaliseringen kommer av naturliga skäl: Det datadrivna tankesättet är en grundstomme i marknadsföringen. Att använda kunddata som verktyg för att skapa relevanta budskap är vad jobbet går ut på, så att säga.

– Data som styrmedel för kommunikation är något som alltid legat naturligt för marknadsförare. Man har ju alltid jobbat med att ta fram sina målgrupper, definiera vem man ska prata med, i vilket sammanhang och sedan tajma det, säger Elisabeth Bitsch-Christensen, nätverksledare för Stockholmskretsens nystartade nätverk Digital CMO.

Inte bara data, data, data

Det gäller dock att inte stirra sig blind på siffrorna. Det finns otroligt många stand-alone verktyg som alla på sitt sätt utlovar Utopia. Men det räcker inte med data på ett pie-diagram som visar vad som har hänt. Det verkliga värdet av dina data kommer först när de tolkas utifrån ett relevant sammanhang. Som den amerikanska tidsskriften Forbes beskrev det när de nyligen vände på statistikern W. Edwards Deming klassiska citat ”without data, you are just another person with an opinion”

till

”Without an opinion, you are just another person with Data”.

– Vad vi behöver är system som sätter detta i perspektiv, som ger bakgrund och kontext för den data som visas, och som lägger till aspekter som mänskligt beteende, makro- och mikroekonomiska faktorer och disruption. Vi behöver skapa insikt av data och applicera det till företagets utveckling och mål, säger Elisabeth Bitsch-Christensen.

Hur kan nätverket hjälpa till?

– Det finns otroligt många kloka människor i Stockholm och Sverige som har tagit till sig detta tankesätt från den ena eller andra vinklingen, och dessa människor behöver ett forum där det kan möta kolleger och stakeholders.

Därför har hon startat nätverket Digital CMO. En första träff hölls i september och ytterligare tre träffar är spikade under hösten. Närmast, den 7 november, fördjupar sig nätverket på affärsnyttan med beteendedata. Elisabeth Bitsch-Christensen har bjudit in Mikael Karlsson från Dagens Analys och Andreas Quensel, analyschef på Expressen.

– Vi kommer att bjuda in föreläsare, och själva berätta om våra erfarenheter. Vi tittar på trender och fördjupar oss i rapporter. Vi kommer att kommer att ha kul också, det är en viktig del av marknadsförarnas vardag, avslutar Elisabeth Bitsch-Christensen.

Affärshantering i molnet – så tänker vi (post in Swedish)

Hur öppen, flexibel och användbar är din plattform? Hur ofta behöver du uppgradera dina affärssystem, och när det väl händer: är det synkroniserat så att alla är uppe och på samma version på samma tid? Diskuterar ni Cloud teknologi vid fikabordet?

Utvecklas dina lösningar till mobila devices, eller måste du vrida på surfplattan för att få med hela interfacet, eftersom det var byggd för en datorskärm?

Kan du uppdatera dina kundmöten, godkänna fakturor, bygga workflows medan du springer över gatan mitt i Stockhkolms-trafiken? På din mobil?

Det är så man tänker på salesforce.com när man utvecklar lösningar för affärshantering i molnet. Det var Cloud Computing som gjorde det möjligt, men det är vi som får det att hända. Du och jag.

Om man verkligen vill förstå hur allt detta spelar ihop – hur teknologin används för marknad med smarta verktyg byggd i och för social, som säljverktyg och som connected kundservice – då kommer salesforce.com faktisk att bjuda på gratis inspiration. Den 15 oktober på Grand Hotel i Stockholm hålls Customer Company Tour Nordics – en gratisk heldagskonferens (på engelska) med runt 30 utställare och keynote och eftermiddagssessioner där kunder berättar om hur de använder teknologin, hur de skapar nya  verktyg eller bygger egna appar på force.com plattformen, och helt enkelt har mera kul.

Image

Huvudtalare är Erik Hallberg, VD för TeliaSonera International Carrier som bygger sin IT arkitektur på force.com plattformen och använder Salesforce både som internt collaborationsverktyg, i sälj, marknad och kundservice. Och Line Dahle från norska marinförsäkringsbolaget Gard AS – ett 120 år gammalt traditionellt företag som nu jobbar i molnet med kommunikation, intern kollaboration och hantering av ärenden och kundservice. För speciellt i den branschen måste man kunna respondera snabbt när det smäller till på ett skepp någonstans ute i världen.

Dessutom kommer det finnas demo stations, så att man kan testa själv eller få en av salesforce.com’s egna utvecklare visa. Och session som omhandlar allt från hur President Obama vann valet med hjälp av Salesforce och sociala medier till hur stora företag flytter hela sin verksamhet till en mobil, öppen, social plattform för att möta kunden där kunden är.

Du kan registrera dig här – det är gratis.