Rätt Data i Rätt Kontext

businessman hand holding colorful transparent glass cubic

Introduktion till nätverket Digital CMO

Av Peter Johansson

Digitaliseringen har gett marknadsföringen tillgång till mätbara data och drivit branschen ljusår framåt. Men det ligger en utmaning i tolkandet av dessa data. En utmaning som nya nätverket Digital CMO har tagit sig an.

Reklambranschen är en av de branscher som anammat digitaliseringen på mesta sätt. Idag har reklambranschen inte bara en uppsjö nya digitala kanaler att rulla ut sina budskap via, de kan även bygga sina kampanjer och mäta deras resultat med en precision som snuddar vid individnivå.

Det varma mottagandet av digitaliseringen kommer av naturliga skäl: Det datadrivna tankesättet är en grundstomme i marknadsföringen. Att använda kunddata som verktyg för att skapa relevanta budskap är vad jobbet går ut på, så att säga.

– Data som styrmedel för kommunikation är något som alltid legat naturligt för marknadsförare. Man har ju alltid jobbat med att ta fram sina målgrupper, definiera vem man ska prata med, i vilket sammanhang och sedan tajma det, säger Elisabeth Bitsch-Christensen, nätverksledare för Stockholmskretsens nystartade nätverk Digital CMO.

Inte bara data, data, data

Det gäller dock att inte stirra sig blind på siffrorna. Det finns otroligt många stand-alone verktyg som alla på sitt sätt utlovar Utopia. Men det räcker inte med data på ett pie-diagram som visar vad som har hänt. Det verkliga värdet av dina data kommer först när de tolkas utifrån ett relevant sammanhang. Som den amerikanska tidsskriften Forbes beskrev det när de nyligen vände på statistikern W. Edwards Deming klassiska citat ”without data, you are just another person with an opinion”

till

”Without an opinion, you are just another person with Data”.

– Vad vi behöver är system som sätter detta i perspektiv, som ger bakgrund och kontext för den data som visas, och som lägger till aspekter som mänskligt beteende, makro- och mikroekonomiska faktorer och disruption. Vi behöver skapa insikt av data och applicera det till företagets utveckling och mål, säger Elisabeth Bitsch-Christensen.

Hur kan nätverket hjälpa till?

– Det finns otroligt många kloka människor i Stockholm och Sverige som har tagit till sig detta tankesätt från den ena eller andra vinklingen, och dessa människor behöver ett forum där det kan möta kolleger och stakeholders.

Därför har hon startat nätverket Digital CMO. En första träff hölls i september och ytterligare tre träffar är spikade under hösten. Närmast, den 7 november, fördjupar sig nätverket på affärsnyttan med beteendedata. Elisabeth Bitsch-Christensen har bjudit in Mikael Karlsson från Dagens Analys och Andreas Quensel, analyschef på Expressen.

– Vi kommer att bjuda in föreläsare, och själva berätta om våra erfarenheter. Vi tittar på trender och fördjupar oss i rapporter. Vi kommer att kommer att ha kul också, det är en viktig del av marknadsförarnas vardag, avslutar Elisabeth Bitsch-Christensen.